Фотографии вида Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Cordulia aenea, самец
Cordulia aenea, самец
Cordulia aenea, самец, конец брюшка и копулятивные
Cordulia aenea, самец, конец брюшка и копулятивные
Cordulia aenea, самец
Cordulia aenea, самец
Личинка Cordulia aenea (спиртовой материал)
Личинка Cordulia aenea (спиртовой материал)
Экзувий Cordulia aenea
Экзувий Cordulia aenea
Экзувий Cordulia aenea
Экзувий Cordulia aenea