Подсемейство Lestinae — Лютки
 Подсемейство Coenagrioninae — Стрелки


ПОДОТРЯД ZYGOPTERA


А.Н. Попова. Личинки стрекоз фауны СССР (Odonata). [Определители по фауне. 50]. М.-Л., 1953